Kunder

SSAB Tunnplåt

Remotus - SSAB Tunnplåt - ctl00_cph1_image

På SSAB Tunnplåt i Borlänge har man full kontroll på hanteringen av tunnplåtsrullar. Varje rulle består av cirka 30 ton tunnplåt med olika egenskaper beroende på vad tunnplåten ska användas till - bilar, kylskåp eller dörrar. Det gäller att veta exakt vilken av lagrets hundratals rullar tunnplåt som ska klippas till i rätt storlek och distribueras till slutkund. Logistiken har man löst med trådlöst nätverk och radiostyrningsutrustning från Åkerströms.


SSAB Tunnplåt i Borlänge får sina stål-ämnen från SSABs stålverk i Luleå. I olika processteg i Borlänge valsas och vidareförädlas dessa ämnen till tunnplåt i olika tjocklekar, med olika hållfasthet och egenskaper. Spaltning och formatklippning är de sista stegen i den kedja av bearbetning som görs av tunnplåten. Då färdigställs materialet till önskad bredd, längd, emballage och leveranssätt. Spaltning ger rullar med färdigbehandlade band och formatklippning klipper plåten i kunddimensioner.

Hanteringen av tunnplåten vid formatklippningen har en komplex lösning. Strax innanför ingången till formatklippningen ligger mängder av rullar med tunnplåt. Vid första anblicken ser det ut som om rullarna ligger lite huller om buller, men de som arbetar här har full kontroll över materialet.

- Tack vare Åkerströms utrustning håller vi ordning på varje rulle. Åkerströms radionätverk och radiostyrning av traverserna tillsammans med vårt datasystem är en mycket smart lösning, säger Nils-Gunnar Andersson, funktionschef för el på SSAB Tunnplåt i Borlänge.

Positionsbestämning av rullarna

Varje rulle tunnplåt som levereras till formatklippningen har en unik ID-märkning som följt rullen genom hela bearbetningsprocessen. Traversen som placerar rullen i lagret är försedd med en positionsgivare och en reflektor som anger en längsgående position. Vid traversens tväråk finns också en positionsgivare med en motsvarande reflektor och den anger position i sidled. Traversen är försedd med ett PLC-system (Programable Logic Control) som via radionätverket tar in värdena från positionsgivarna och kan ange en x-y-axel som visar exakt var rullen finns. Det hela synkroniseras via det centrala datasystemet och visas på en skärm nere på marken. När det är dags för rullen att formatklippas får operatören den inregistrerade x-y-positionen av datorn och kan enkelt styra traversen med Åkerströms Remotus sändare och plocka upp rullen.

Handdator förenklar hanteringen

Innan rullen förs vidare in i de stora klippsträckorna, läser en operatör av ID-numret med en handdator, även den levererad av Åkerströms. All information om rullen, hur den ska klippas och levereras går in i det övergripande datorsystemet. Klippsträckorna får informationen och ställer automatiskt in rätt tjocklek för att kunna rikta och klippa plåten med högsta precision. Plåten kan kapas från en meter upp till 16 meter långa bitar. SSABs klippsträckor i Borlänge är bland de största och mest avancerade i världen. Det krävs extrema krafter och samtidigt millimeterprecision för att kunna hantera tunnplåt med olika tjocklek,
bredd och hårdhet.

- All vår produktion är kundorderstyrd och det är kundernas behov som bestämmer produktionsmixen. Vad vi kan se är att andelen produkter med hög hållfasthet eller extrema krav på formbarhet ökar hela tiden, berättar Nils-Gunnar Andersson.

De färdigklippta plåtarna emballeras automatiskt, placeras på pallar och förs vidare längs linjen till utlastningen. Här sker en identisk hantering av plåten som vid leveransen. Traversen är försedd med ett PLC-system och positionsgivare som tillsammans läser av och anger positionen. Operatören läser av plåtens ID-nummer med handdatorn, får en position som matas in i datorn och styr traversen med Åkerströms Remotus Euro pallen till rätt plats. När Green Cargos lok rullar in godsvagnarna för att lasta plåten, är det enkelt att hitta de rätta plåtpaketen och lasta dem. Även Green Cargos lok styrs trådlöst med utrustning från Åkerströms. Lokföraren kan med Åkerströms lokstyrning Locomote stå bredvid loket och styra och har då bättre översikt, vilket ökar säkerheten.

Ladda ner kundreferensblad - PDF genom att klicka på
"Ladda ner"-knappen.