Kunder

Skycon

Remotus - Skycon - ctl00_cph1_image

Service som  underlättar service

Skycon är ett blygsamt företag, sett till antalet medarbetare: sex stycken. Ändå har de drygt 85 procent av världsmarknaden. Inte illa men så är de också näst intill ensamma om sin produkt. Skycon tillverkar och säljer ett tvättutrustningssystem för kryssningsfartyg och färjor.

VD Micael Lis ger lite bakgrundsfakta:

–  Tidigare hade kryssningsfartygen inga egentliga fönster, bara små gluggar. Men så började publika utrymmen och hytter få mer och mer glas. Glas ger förstås en fantastisk utsikt men blir också snabbt smutsigt. Inte minst i farvatten med hög salthalt. I dagens läge är glasytorna så stora att det inte finns en chans i världen att underhålla dem om man inte har ett uttänkt system för det.
– Jag hade med mig en del idéer från min tidigare arbetsplats. Jag startade Skycon för att kunna förverkliga dem. Det var 21 år sedan och nu är vi som sagt världsledande.

Skycons utrustningar skräddarsys till varje fartyg, men består oftast av plattformar som åker både vertikalt och horisontellt. För rengöring kopplas de till högtrycksvatten, och tvättning sker både manuellt och automatiskt beroende på kundens krav.
Skycon har levererat sin lösning till världens största kryssningsfartyg, Oasis of the Seas, med plats för över 6 000 passagerare. I den storleksklassen behövs det upp till 20 system på varje fartyg.

Åkerströms Remotussystem används i flera av Skycons system. Enligt Micael finns det två stora fördelar med ett radiostyrt system jämfört med ett analogt med kabel. Man slipper kablar som är i vägen (vilket i sin tur leder till färre elskåp). Och så blir övervakningen enklare och tydligare för operatören som kan röra sig fritt och inte är beroende av elskåpens placering.
– Dessutom har Åkerströms produkter lång räckvidd. Det behövs på de riktigt stora fartygen där avståndet mellan sändare och mottagare kan vara över 300 meter.

Det är alltså servicen av fartygen som underlättas med hjälp av Skycons produkter. Fönsterputsning är ett område, men utrustningen kan förstås också användas för målning och annat yttre underhåll. Hur är det då med servicen från Åkerströms till Skycon?
– Peppar, peppar så har det inte varit så många fel, skrattar Micael. Men uppstår det problem har de alltid ställt upp och försökt lösa dem. Oftast handlar det om att byta ut en del som är trasig. Jag upplever att logistiken fungerar mycket bra. Vi skickar den trasiga komponenten till Åkerströms och får en ny inom några dagar.