Kunder

Oskarshamnsverket

Remotus - Oskarshamnsverket - ctl00_cph1_image

Högst uppe i reaktorbyggnaden på Oskarshamnsverket 3 sitter ett Remotussystem. Det används bland annat för att lyfta av locket på reaktorinneslutningen och locket på reaktortanken. En gång om året byter man på detta sätt bränsle i reaktorn. Remotus används också för att hantera de 80 ton tunga transportbehållarna, som används för att transportera ut det använda kärnbränslet.


Säkerheten i anläggningen är rigorös. Både när det gäller kärnteknik och fysiskt skydd.
-Det finns flerdubbla säkerhetssystem som är oberoende av varandra. Man kan likna det vid flertaket hängslen och livremmar, berättar Jan Petrini, biträdande informationschef på OKG. Personalen som svarar för driften har stor erfarenhet och är mycket välutbildad.

- Även om sannolikheten är mycket låg för det värsta tänkbara, en härdsmälta, så måste vi räkna med att det kan inträffa. Därför har alla svenska kärnkraftverk en filteranläggning som skyddar omgivningen från radioaktiva utsläpp. Kravet är att 99,9% av de radioaktiva ämnen som kan frigöras vid en härdsmälta ska stanna kvar inne i anläggningen.

- När det gäller det fysiska skyddet så handlar det om att förhindra att t ex en terrorist tar sig in och orsakar skada. Så även här har vi barriärer som man i såna fall måste ta sig igenom, avslutar Jan Petrini.