Kunder

Nimbus Boats

Remotus - Nimbus Boats - ctl00_cph1_image

På Nimbus Produktion i Visby AB går produktionen av fritidsbåtar på högvarv. Efterfrågan har ökat kraftigt och båttillverkningen i fabriken effektiviseras ständigt för att klara produktionen. Ett exempel är installation av Åkerströms radiostyrning av traverser.

Med en trådlös bärbar radiosändare kan båtbyggaren lyfta de tunga delarna och samtidigt röra sig fritt runt båten och arbeta. Det gör arbetet inte bara snabbare utan också säkrare. Den som styr har nu full kontroll över de tunga och otympliga båtdelarna.

Precision, hårda kvalitetskontroller och genuint handarbete. Så kan tillverkningen av båtar på Nimbus Produktions fabrik sammanfattas. Allt byggs för hand av de skickliga båtbyggarna som är organiserade i grupper med olika specialisering. Till exempel på laminering, att bygga smådetaljer, snickerier, motorinstallation, att montera alla smådetaljer i båten och på att besikta slutresultatet. Båtarna byggs i moduler som sätts ihop som ett stort pussel där allt ska passa exakt och finnas på rätt plats i rätt tid under produktionsfasen. Strikta rutiner för kvalitetssäkring ingår i allt arbete.

- Inom båtbyggarbranschen är vi ganska ensamma om att använda trådlös styrning. Men vi genomför ständig utveckling och förbättring av vårt arbete. Det var därför självklart att införa trådlös styrning på de moment i produktionen som därmed skulle bli enklare, snabbare, säkrare och bättre ergonomiskt, säger Olle Grundström, kvalitetschef på Nimbus Produktion i Visby.

Arbetsgruppen som är specialisterna på laminering bygger skrovet, båtens skelett. Först sprutas en särskild gelcoat i båtformen. Efter torkning stålrullas olika glasfibermattor för hand i skrovet, som sedan går vidare till trimning. Där sågas rutorna i skrovet ut, hål tas upp för propelleraxeln med mera. Här lyfts också tunga delar som däck och motorer med hjälp av traverser som styrs trådlöst med Åkerströms radiostyrning. Särskilt vid däckning, när däcket fogas ihop med skrovet, förenklar trådlös styrning arbetet.

Trådlös styrning gör arbetet snabbare

Tidigare styrdes traverserna via en manöverenhet med kabel som man fick "dra med sig" för att lyfta och flytta båtdelarna. Kabeln gjorde det omöjligt att gå runt båten för att kunna arbeta. Nu har båtbyggaren radiosändaren i handen eller i fickan och kan enkelt lyfta det tunga däcket från golvet och sänka ned det med millimeterprecision på skrovet, oavsett var han eller hon står. Inga kablar stör arbetet.

Nimbus Produktion i Visby installerade sin första trådlösa radiostyrning för traverser år 1999. Idag radiostyrs traverserna på tre platser i produktionslinjen. Båtbyggarna använder Åkerströms Remotus 8000, ett komplett system med sändare och mottagare som passar de flesta traverser.

När däck och skrov är tillverkade rullas båten in till monteringshallen. Pentry, dusch, trädetaljer och utrustning monteras av erfarna montörer. Däck lyfts och sammanfogas med skrov. Därefter görs båten klar och genomgår en sista kontroll. I slutbesiktningen synas laminat och snickerier med mer kritiska ögon än en nybliven båt-ägare. Varje båt duschas i testbassängen för att spåra eventuella läckor, motorn testas och övrig utrustning provas. Allt i ett enda syfte - att undvika fel efter leverans.

Hård kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll är en hörnsten i Nimbus Produktions båttillverkning, Företaget har en EU-certifiering för fritidsbåtar, vilket innebär att Det Norska Veritas kan komma när som helst och kontrollera att allt sker på rätt sätt.

Med hjälp av radiostyrda traverser lyfts båten ur bassängen och genomgår en sista, avslutande städning, Sedan packas den glänsande båten in i skyddande material. Den flera tunga ton båten lyfts därefter och placeras utanför fabriken i väntan på avfärd till den kund som beställt båten. Alla båtar som byggs är förbeställda, det finns inget lager med båtar.
- När vi ska lyfta de färdiga båtarna som är tunga och skrymmande, är trådlös styrning verkligen till stor hjälp. Vi har full kontroll över båten och kan gå runt den samtidig som vi lyfter ut den, säger Olle Grundström.

Nimbus Boats AB är en av Europas ledande tillverkare av fritidsbåtar. I koncernen (Viamare Boats AB) ingår märken som Nimbus, Storebro, Ryds och Maxi. Nimbus Boats har ca 500 anställda varav hälften arbetar på fabriken i Visby. Varje år byggs 300 båtar på Visbyfabriken. Efterfrågan på fritidsbåtar gör att Nimbus Boats AB måste öka sin produktion med minst 20 procent. Företaget har därför köpt ytterligare ett varv på Gotland och nyanställer ca 50 personer.

Ladda ner kundreferensblad - PDF genom att klicka på "Ladda ner"-knappen.