Produkter/Tjänster

Layout konfigurator

Här kan ni designa era egna sändarelayouter för våra olika sändaremodeller.

Instruktioner

Klicka här eller på undersidan i navigeringsträdet till vänster för att komma till konfiguratorn.

Börja med att välja sändaremodell överst på sidan.

Till vänster hittar ni olika val av manöverdon; joysticks, tryckknappar, switchar etc. Klicka på det valda manöverdonet och det blir automatiskt placerat vid en av de markerade gröna positionerna på sändarens layout. Ni kan sedan flytta manöverdonet genom att markera detta (klicka på det och dra till en position).

Om ni vill radera ett valt manöverdon så markerar ni detta. Klicka på papperskorgsymbolen som då blir synlig i nedre vänstra hörnet av manöverdonet.

Obs! Ni måste placera ut alla leds, tryckknappar etc innan ni placerar den sista switchen längst till höger, detta för att manöverdonen alltid använder de utmärkta gröna positionerna och om det inte finns några gröna positioner kvar går det inte att lägga till fler manöverdon.

Ni kan addera text genom att klicka på “Add text”. Texten skriver ni in i textrutan som kommer upp ovanför sändarelayouten. Dra sedan textrutan till vald position.

När ni gjort klar layouten, klicka på "Generate CAD" och spara layouten. E-posta filen till oss.

Har ni frågor ang layout konfiguratorn, kontakta 
Johan Eklund, Teknisk Support johan.eklund@akerstroms.se el
tel:
0241-250 51