Kunder

Freeport McMoRan Copper & Gold

Remotus - Freeport McMoRan Copper & Gold - ctl00_cph1_image

Grasberg-gruvan i Papua i Indonesien, ligger på 4100 meter över havet, betraktas som världens största guldfyndighet och har under årtionden brutits som dagbrott. Från och med 2016 skall brytningen ske under jord, och Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. investerar nu i omfattande infrastruktur för att klara övergången.

Åkerströms radiosystem finns med för styrning av processer vid lastning av de förarlösa tåg som till högsta produktivitet och lägsta miljöpåverkan transporterar malmen från brytställe till anrikningsverk utan avkall på personsäkerhet.

Liknande system till en ny huvudnivå i Kiruna
I dagarna sker idrifttagningen av ett liknande system i Kiruna, där Åkerströms levererar radiossystem till en ny huvudnivå. Åkerströms radiosystem styr öppning och stängning av tapparna som förser tågvagnarna med malm. Radiosystemet består av en specialanpassad midjesändare, en kodenhet och en mottagare, RXS96 inklusive PROFINET.

Mycket säker styrning
Systemet är mycket säkert då det är är av högsta grad viktigt att rätt tapp öppnas/stängs vid rätt tillfälle. Vid varje tapp sitter en mottagare med en ansluten kodenhet. För att kunna öppna/stänga rätt tapp måste sändarens ID-kod kodas mot tappens mottagare. Detta görs genom att sändaren hålls mot kodenheten några sekunder. På så sätt säkerställs att rätt tapp öppnas/stängs vid rätt tillfälle. När sändaren stängs av tappas koden och den behöver kodas om på nytt. Varje sändare kan kodas mot samtliga mottagare, men endast mot en i taget.

Beprövat koncept
Genom att välja ett beprövat koncept minimerar Freeport-McMoRan produktionsbortfallet i övergången mellan dagbrott till underjordsdrift samtidigt som Freeport-McMoRan får en tillförlitlig och säker anläggning med produktivitet i världsklass. 

Två av världens namnkunnigaste gruvor
Vi på Åkerströms är oerhört stolta över att få förmånen att leverera radiosystem till två av världens namnkunnigaste gruvor.


Kort fakta om radiosystemet
Åkerströms radiostyrning för projektet innehåller:
• Mottagare Mercury RXS96 (PROFINET)
• Kodenhet RSC 37
• Sändare Mercury 100
 

Ladda ner kundreferensblad - PDF, i rutan nedan