Produkter/Tjänster

Remotus

Remotus är vår produktfamilj för robust radiostyrning av säkerhetskritiska industriella och mobila applikationer. Vi erbjuder standardsystem, skräddarsydda system och system förberedda för  speciella användningsområden, exempelvis byggkranar.

För reservdelar och tillbehör, klicka på följande länk Spareparts