Produkter/Tjänster

Access_Ctrl

En ny dimension av kontroll och säkerhet.Access_Ctrl är namnet på vårt affärsområde för uppkopplade tjänster
inom behörighetsstyrning och loggning av produktionsdata.
Access_Ctrl är framtaget för att erbjuda ökad kontroll och säkerhet i industrin och är ett komplement till Åkerströms robusta och säkra radiostyrningssystem.


Behörighetsstyrning - säkerställ vem som kör, när, var och hur

              

Med behörighetsstyrning skapas möjlighet att enkelt hantera vilka operatörer som har behörighet att köra kranar eller andra maskiner, och därmed säkerställa att endast de som har rätt och aktuell utbildning kan använda radiostyrningen. Behörighet styrs och administreras via ett lätthanterligt webgränssnitt.

Konceptet är enkelt; behörigheten hanteras med valfri Mifare-tag samt företagets AD. Med detta erhålls status över styrda maskiner och
behöriga operatörer.

    

Värdefull data för effektiv och säker arbetsmiljö - möjlighet till stora kostnadsbesparingar


Access_Ctrl innehåller en produktionsdatalogg kopplad till radiosystemet och maskinen/kranen. Allt som systemet känner till loggas, vilket initialt är kördata och körmönster via radiostyrningen.

Tjänsten går att bygga ut genom att installera externa sensorer på maskinen/kranen för övervakning av önskvärda parametrar t ex vibration, temperatur, tryck, vikt och hastighet vilket ger er total kontroll över era kranars/maskiners effektivitet och rörelser.
Informationen kan också användas för att exempelvis utreda körmönster i samband med tillbud eller olyckor.

Access_Ctrl skapar säkrare arbetsförhållanden, säkrar er verksamhets drift och effektivitet och ger möjlighet till stora kostnadsbesparingar.
Kontakta oss för demo av Access_Ctrl

Access_Ctrl är en helt ny tjänst, som kommer att fortsätta utvecklas i takt med användarna och den data som kommer in.

Vad kan Access_Ctrl göra för Er verksamhet?
Boka in en demo där vi går igenom hur webgränssnittet fungerar och vilka möjligheter Access_Ctrl har för er verksamhet.

Kontakta någon av våra säljare eller hör av dig till oss på telefon eller via mail frontoffice@akerstroms.se.

                    Logo_Access_Ctrl.png

Läs mer om Access_Ctrl i produktblad och broschyr nedan (PDF)