Produkter/Tjänster

Access_Ctrl

En ny dimension av kontroll och säkerhet.


Access_Ctrl är en tjänst som kombinerar behörighetsstyrning och loggning av produktionsdata, men kan också användas var för sig.


Behörighetsstyrning

              

Denna tjänst skapar möjlighet att enkelt hantera vilka operatörer som har behörighet att köra kranar eller andra maskiner, och därmed säkerställa att endast de som har rätt och aktuell utbildning kan använda radiostyrningen. Behörighet styrs och administreras via ett lätthanterligt webgränssnitt.

Konceptet är enkelt; behörigheten hanteras med valfri Mifare-tag samt företagets AD. Med detta erhålls status över styrda maskiner och
behöriga operatörer.

    

Produktionsdatalogg


Tjänsten loggar allt som systemet känner till, vilket initialt är kördata via radiostyrningen. Tjänsten går att bygga ut genom att installera externa sensorer, och på så sätt få fram exakt den data som önskas. Informationen kan sedan användas för att exempelvis utreda körmönster och information från sensorerna i samband med tillbud eller olyckor. Det här skapar säkrare arbetsförhållanden i industriella miljöer.

Kontakta oss för demo av Access_Ctrl

Access_Ctrl är en helt ny tjänst, som kommer att fortsätta utvecklas i takt med användarna och den data som kommer in.

Vad kan Access_Ctrl göra för Er verksamhet?
Boka in en demo där vi går igenom hur webgränssnittet fungerar och vilka möjligheter Access_Ctrl har för er verksamhet.

Kontakta någon av våra säljare eller hör av dig till oss på telefon eller via mail frontoffice@akerstroms.se.

                    Logo_Access_Ctrl.png

Här nedan kan ni ladda ner foldern Access_Ctrl (A5, PDF)