Kontakt

Våra värderingar

Om Åkerströms - Våra värderingar - ctl00_cph1_image

Värdegrunden stöder vår identitet. Om vi alla är väl förtrogna med vår värdegrund vet vi hur vi ska uppträda, hur vi ska kommunicera och hur vi ska förmedla vårt varumärke.

Våra värderingar ger oss vägledning i det dagliga arbetet, präglar vår företagskultur och skapar en tydlighet i alla våra uppdrag.

Innovativa


Innovation och drivkraft ligger till grund för allt vi gör. Vi strävar efter att skapa lösningar för industriell kommunikation som ger ett mervärde för våra kunder och vi antar alla utmaningar i strävan efter att vara industrins kompetenspartner nr 1. Hos Åkerströms finns inom ramen för säker teknik utrymme för nya tankar, uppmuntran och oprövade idéer. Vi skapar nya affärsmöjligheter genom att ständigt agera innovativt och att fortsätta utvärdera, utveckla och möjligen omarbeta det vi redan har.

Genuina


Vi är stolta över ett drag som finns och har funnits hos Åkerströms länge. Vi är äkta, jordnära och prestigelösa. Vi uppmuntrar varandra och gläds åt framgångar. Denna egenskap ska vi vara rädda om och fortsätta odla. Vi vet att det bidrar till både en trivsam arbetsplats och nöjda kunder.

Nära


Vi är nära våra marknader, lokalt och globalt. Vi finns alltid tillgängliga, redo att tillgodose behov och uppfylla önskemål. Vi är nära varandra i projekten, lyhörda för tankar, åsikter och idéer.


Hållbara


Åkerströms ska självklart bidra till en hållbar utveckling. Vi uppmärksammar utvecklingen i vår bransch och i vår omvärld. Och vi tar en framåtlutad position här. Vårt hållbarhetsarbete handlar också om att agera respektfullt och långsiktigt mot kunder och mot varandra.

Professionella


Vi har stor kunskap, är kompetenta och lösningsorienterade. Vi är tillgängliga och öppna och drivs av att uppfylla våra kunders önskemål. Vi står för säkra leveranser av produkter med noggrann uppföljning.

Vi respekterar varandra och vet att våra olikheter berikar oss och vår verksamhet. Vi kommunicerar öppet och inkluderande över avdelningsgränser. Vi jobbar aktivt med uppmuntran, återkoppling och coaching. De som är nya hos oss blir noga omhändertagna och introducerade.

Vi är nära alla våra marknader, lokala som globala, och håller oss ständigt uppdaterade kring utvecklingen i omvärlden. Vi är alla medvetna om att vi har ett högt förtroende att förvalta och framförallt att utveckla vidare.