Kontakt

Våra värderingar

Värdegrunden stöder vår identitet. Om vi alla är väl förtrogna med vår värdegrund vet vi hur vi ska uppträda, hur vi ska kommunicera och hur vi ska förmedla vårt varumärke. Våra värderingar har samlats i fem värdeord.

Professionella


Vi har stor kunskap, är kompetenta och lösningsorienterade. Vi är tillgängliga och öppna och drivs av att uppfylla våra kunders önskemål. Vi står för säkra leveranser av produkter med noggrann uppföljning.

Vi respekterar varandra och vet att våra olikheter berikar oss och vår verksamhet. Vi kommunicerar öppet och inkluderande över avdelningsgränser. Vi jobbar aktivt med uppmuntran, återkoppling och coaching. De som är nya hos oss blir noga omhändertagna och introducerade.

Vi är nära alla våra marknader, lokala som globala, och håller oss ständigt uppdaterade kring utvecklingen i omvärlden. Vi är alla medvetna om att vi har ett högt förtroende att förvalta.


Hållbara


Åkerströms ska självklart bidra till en hållbar utveckling. Vi uppmärksammar utvecklingen i vår bransch och i vår omvärld. Och vi tar en framåtlutad position här. Vårt hållbarhetsarbete handlar också om att agera respektfullt och långsiktigt mot kunder och mot varandra.

Innovativa


”Högt i tak” gäller för vårt arbetsklimat. Inom ramen för säker teknik finns hos Åkerströms utrymme för nya tankar, uppmuntran och oprövade idéer. För oss handlar innovation i mångt och mycket om att utveckla och omarbeta det vi redan har, och på så vis skapa nya affärsmöjligheter.

Genuina


Vi är stolta över ett drag som finns och har funnits hos Åkerströms länge. Vi är äkta, jordnära och prestigelösa. Vi uppmuntrar varandra och gläds åt framgångar. Denna egenskap ska vi vara rädda om och fortsätta odla. Vi vet att det bidrar till både en trivsam arbetsplats och
nöjda kunder. 

Nära


Vi är nära våra marknader, lokalt och globalt. Vi finns alltid tillgängliga, redo att tillgodose behov och uppfylla önskemål. Vi är nära varandra i projekten, lyhörda för tankar, åsikter och idéer. Åkerströms ”närhetsprincip” detta gör oss till en stark och intressant aktör.