Kontakt

Kvalitetspolicy

Åkerströms skall tillhandahålla robusta trådlösa produkter och tjänster för krävande industrimiljöer och mobila applikationer.

Detta gör vi genom att:

  • Arbeta för en ständig förbättring av hela Åkerströms verksamhet.

  • Utveckla produkter baserat på marknadens nuvarande och framtida krav.

  • Leverera produkter och tjänster i rätt tid.

  • Erbjuda kunder en effektiv serviceorganisation.

  • Uppfylla gällande myndighetskrav, lagar och normer. 


Detta skall leda till att vi får nöjda återkommande kunder.