Kontakt

Code of conduct

Åkerströms Björbo AB bedriver sin verksamhet på ett etiskt och socialt sätt. Åkerströms fördömer alla former av korruption och bedrägeri, vi kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår affärsverksamhet i alla länder.
Åkerströms avfärdar barnarbete, tvångsarbete och arbetsvillkor som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga.
För att säkerställa dessa mål, har Åkerströms antagit denna uppförandekod. Varje leverantör, distributör eller annat företag som vill göra affärer med Åkerströms, måste dela detta engagemang.

Här kan ni ladda ner våra riktlinjer för vår verksamhet.