Nyheter/Event

Pressmeddelande

Pressmeddelande: 2016-11-14

Åkerströms varslar för att möta framtidens utmaningar och säkerställa bolagets kort- och långsiktiga utveckling

Som ett led i att företaget möter allt större utmaningar på den globala marknaden ställer Åkerströms om bolagets strategi med tydligare fokus på teknikutveckling, kostnadseffektivitet och funktionsförsäljning. Detta sker genom att behålla spjutspetskompetensen i Björbo, anpassa affärsmodellen för att möta den ökade digitaliseringen av industrin (IIoT) på den globala marknaden, samt genom att transferera standardproduktionen till befintlig fabrik i Kina. Dessa erforderliga förändringsåtgärder genomförs för att säkerställa bolagets kort- och långsiktiga utveckling.

Personalen har idag informerats om varslet och fackliga förhandlingar har inletts. Efter avslutade förhandlingar kommer berörd personal som omfattas av varslet att informeras, preliminärt under november månad.


För mer information kontakta Tommy Larsson, CEO, Åkerströms Björbo AB, Tel. 073-0342670


Åkerströms Björbo AB är ett internationellt företag grundat 1918 som utvecklar, producerar, marknadsför och servar robusta produkter för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer och portar.
 
Åkerströms Björbo AB har mer än 50 års erfarenhet inom utveckling av högkvalitativa produkter för radiostyrning av industriella och mobila applikationer. Företaget expanderar internationellt och har ett stort nätverk av distributörer för lokal service och support