Nyheter/Event

Vi säkrar transporter och batterilivslängd i Sesam 800 sändarna

Pga av nya regler för transport av batterier så kommer vi från januari 2021 införa en ny säker och hållbar batterilösning för våra Sesam sändare.

För sändare modell Keyring införs en isoleringsremsa mellan batterier och kontakt. Detta innebär att man måste rycka bort remsan för att batterier och sändare skall tas i bruk. I förpackningen kommer en mindre skruvmejsel inkluderas för att enkelt och snabbt kunna dra åt skruvarna som håller ihop sändarens över och underdel. En enkel instruktion medföljer.

För sändare modell Small, Medium och Large kommer batterier att levereras utanför sändaren, dock i samma förpackning, vilket innebär att man innan idrifttagning måste montera batterierna i sändaren.
En enkel instruktion medföljer i förpackningen. (För sändare Small inkluderas en mindre skruvmejsel).

Detta medför också att vi säkrar batteriernas livslängd då de är helt nya och oförbrukade när sändaren skall tas i bruk.

Vi kommer att fasa ut nuvarande lager och i mesta möjliga mån undvika leverans av olika batterilösningar i era beställningar.  

Önskar ni mer information om detta är ni välkomna att kontakta oss.