Nyheter/Event

Åkerströms Björbo lanserar tjänster för ökad kontroll och säkerhet

Hållare - Åkerströms Björbo lanserar tjänster för ökad kontroll och säkerhet - ctl00_cph1_image

Access_Ctrl är namnet på Åkerströms nya affärsområde för behörighetsstyrning och uppkopplade tjänster inom loggning av produktionsdata. Tjänsterna är framtagna för att erbjuda ökad kontroll och säkerhet i industrin och lanseras som ett komplement till Åkerströms robusta och säkra radiostyrningssystem. 

-       Att veta vem som får köra kranar och andra maskiner ger ökad trygghet och säkerhet både för operatörer och företagen. Kontroll över körmönster och kördata kan ge kostnadsbesparingar för industrin, eftersom det bland annat går att få fram data för att optimera serviceintervall, säger Anna Stiwne, VD Åkerströms.

Den ena tjänsten, behörighetsstyrning, skapar möjlighet att enkelt hantera vilka operatörer som har behörighet att köra kranar, och därmed säkerställa att endast de som har rätt och aktuell utbildning kan använda radiostyrningen. Användare kan enkelt läggas till och tas bort, manuellt eller tidsatt i systemet, via dator eller direkt vid sändaren eller kranen. Behörighetsstyrningen visar vem som har loggat in och när, samt vem som försökt att logga in, men inte lyckats. Tjänsten är inte låst specifikt till kranar utan kommer kunna appliceras på andra maskiner och fordon.

Den andra tjänsten, som är helt oberoende av behörighetsstyrningen är en nättjänst som visar en produktionsdatalogg kopplad till radiosystemet och applikationen. Både körmönster och kördata loggas och sparas så att det går att ta ut statistik för att exempelvis optimera serviceintervall för förebyggande av haverier eller utreda incidenter i efterhand.

Behörighetsstyrning skapar tryggare arbetsmiljö för operatören, personal och arbetsgivare genom att ta bort risken att det går att köra kran eller maskin utan rätt utbildning. Den enkla hanteringen i säker webmiljö frigör även tid för administration av körtillstånd.

-       Det är kombinationen av dessa två delar, i ett lätthanterat system och med stora möjligheter att anpassa efter industrins behov och önskemål avseende IT, säkerhet och förenklad administration kring behörigheter, som är den stora fördelen, avslutar Anna.

Lanseringen av Access_Ctrl sker på Underhållsmässan i Göteborg den 10–13 mars.


För mer information, kontakta: 

Anna Stiwne, VD Åkerströms
anna.stiwne@akerstroms.se
+46 70-244 77 16