Kunder

SSAB

Locomote - SSAB - ctl00_cph1_image

På SSAB Tunnplåt i Luleå är järnväg och radiostyrning två nyckelfaktorer för att klara den ständigt pågående driften. Hundratals ton 1500-gradigt smält råjärn transporteras på järnväg från masugn till stålverk för att bearbetas till stål. Det är stora krafter i rörelse vilket ställer höga krav på kontroll och precision av tågtransporten. En stor del i säkerheten är Åkerströms radiostyrning av loken.

SSAB Tunnplåt är ett dotterbolag i SSAB-koncernen och Nordens största tillverkare av tunnplåt. I Luleå finns den metallurgiska produktionen inom bolaget med koksverk, masugn
och stålverk med stränggjutning. Hit kommer järnpellets från LKAB i Malmberget och förädlas till olika stålsorter. Det rör sig om cirka 200 sorters stål, alla med olika egenskaper beroende
på användningsområde. Metallurgin i Luleå levererar årligen drygt två miljoner ton stålämnen, så kallade slabs, till SSAB Tunnplåt i Borlänge för vidareförädling.

Radiostyrda lok ger full kontroll över 300 ton flytande järn

År 2000 investerade SSAB i en ny toppmodern masugn i Luleå med syftet att få en jämn och hög produktion med högsta kvalitet. Samtidigt ville man även förbättra och effektivisera hanteringen av loken som transporterar råjärnet från masugnen till stålverket. Inom området har man närmare 15 km järnväg där man transporterar råjärn, slagg och stål.

Loken drar en så kallad torpedovagn, en tank för smält råjärn formad som en torped och fodrad med 120 ton tegel för att klara hettan. Torpedovagnen fylls med 300 ton smält 1500-gradigt råjärn från masugnen och transporteras till stålverket. En fullastad torpedovagn väger runt 600 ton. Fram till år 2000 styrdes och växlades loken manuellt, vilket krävde minst två personer per lok. Dessa personer behövde dessutom kunna kommunicera via radio utan missförstånd när lokföraren styrde loken och växlaren var ute på spåret och växlade.
Efter ett tips från SSAB i Oxelösund som redan använde Åkerströms lokstyrning, gick SSAB i Luleå över till radiostyrning.
- Vi är oerhört beroende av järnvägen och vill att den ska fungera på bästa sätt. Vi kopierade därför det som var bra i Oxelösund och la till det som passade oss här i Luleå, berättar Roland Skoog, chef för spårbundna transporter på SSAB Tunnplåt, Luleå. Med radiostyrning klarar nu en person av att styra och växla loket. Det har gjort arbetat effektivare och framför allt mycket säkrare. Lokföraren bestämmer själv och har full kontroll över hur loket ska köras, när det ska starta och bromsa. Lokföraren kan köra loket från marken eller ombord på loket med hjälp av Åkerströms sändare som är fastsatt med en bäranordning på magen.
Signalerna från sändaren tas emot av ATC:n, Automatic Train Control, som är monterad i varje radiostyrt lok. ATC finns även på lok inom persontransporter. Järnvägstrafiken inne på SSABs område är helt reglerat av Järnvägsinspektionen, på samma premisser som alla annan spårtrafik i Sverige.

Radiostyrda växlar spar ryggar och knän

Radiostyrning av loken var emellertid inte den enda förbättring man genomförde. Lokföraren kan även radiostyra växlarna. Det görs med hjälp av lokets programmerbara styrsystem,
PLC (Programable Logic Control) och Trux, en ruggad dator från Åkerströms, som är placerad i styrhytten på loket. Via samma sändare som radiostyr loken lägger lokföraren in en startpunkt och en slutpunkt för hur loket med torpedovagnen ska köra för att fyllas med flytande järn från masugnen. På datorns skärm visas färdvägen. Det går även att lägga in färdvägen och växlar direkt på datorns pekskärm. Oavsett om programmeringen skett genom sändaren eller pekskärmen så sker sedan växlingen helt automatiskt.

- En person klarar nu av att hantera loket helt själv, lägga färdvägar och köra. Det blir väldigt mycket säkrare eftersom lokföraren har överblick över trafiken och hela tiden ser vad som händer. Ingen behöver längre vare sig klättra ur och i loket för att slita med växlingen. Det spar både knän, armbågar och ryggar, säger Roland Skoog. - Alla är mycket nöjda. Ingen vill gå tillbaka till det gamla systemet. Det här fungerar bra, helt enkelt.

Produktion varje timme, året runt

När råjärnet har bearbetats till önskade stålämnen i form av stora stycken på 25 ton, får de svalna för att sedan lastas på godsvagnar för vidare transport till valsverket i Borlänge.
Fyra gånger per dygn skickas stålämnen via järnväg till Borlänge och transporten sköts av Green Cargo. SSAB producerar mellan två och tre miljoner ton tunnplåt årligen.

Metallurgin i Luleå har idag sex lok varav tre är radiostyrda. Totalt arbetar drygt 1400 personer vid järnverket, 19 personer kör loken. Sedan 2001 drivs produktionen i Luleå dygnet runt, året runt och personalen går i femskift.

SSAB Tunnplåt har totalt 4 300 anställda i Borlänge, Luleå, Finspång och Ronneby samt utländska dotterbolag. I Borlänge ligger SSAB:s produktionsanläggning för tunnplåt - stål som varmvalsas, kallvalsas, metallbeläggs samt färgbeläggs. Stålet används i det mesta vi har runt omkring oss; bilar, vitvaror, ventilationssystem, fartyg med mera.

Ladda ner kundreferensblad - PDF genom att klicka på
"Ladda ner"-knappen.