Kunder

LKAB

Locomote - LKAB - ctl00_cph1_image

I Kiruna har LKAB världens största järnmalmsgruva under jord. Gruvan är dessutom en av de modernaste inom gruvindustrin. Här finns den senaste informationstekniken och transportsystemet under jord är sedan länge fjärrstyrt. Allra längst ned i gruvan på 1045 meters djup sköts kommunikationen via Åkerströms radiostyrning för lok. Den är en del i fjärrstyrningen av de förarlösa tåg som dygnet runt transporterar tusentals ton malm från schakten.

Ovan jord är det tyst och lugnt. Inget skvallrar om den intensiva verksamhet som råder en kilometer ned under marknivå, dygnet runt, året runt. För att kunna bedriva gruvdrift på så djup nivå krävs storskaliga metoder samtidigt som säkerhet för personalen har högsta prioritet. LKAB har tidigt satsat på avancerad teknik och därmed alltid legat i utvecklingens framkant. Redan 1972 togs det första fjärrstyrda transportsystemet under jord i bruk. I dag är stora delar av underjordsproduktionen automatiserad och det mesta övervakas via dator i kontrollrummet, som ligger på 775 meters djup. Ökad fjärrstyrning och automatisering har lett till en mycket säkrare arbetsmiljö.

Fjärrstyrning ger ökad säkerhet

Malmbrytningen börjar bokstavligt talat med en smäll. Borrning och sprängning slår först lös malmen i stora stycken ur berget. Därefter tar lastmaskinerna malmen och släpper den i störtschakt ned till den så kallade huvudnivån, som i Kirunagruvan alltså är 1045 meter under jord. Här tappas malmen i vagnar på fjärrstyrda tåg som tar malmen till krossning. När malmen krossats till mindre bitar, förs den vidare till hissar, så kallade "skippar", som transporterar malmen upp till förädlingsverket ovan jord.

- Tack vare fjärrstyrning och att mycket sker med automatik har arbetet blivit både lättare och mycket säkrare. Det gör också att det krävs allt färre personal som behöver arbeta under jord, berättar Lennart Hannu, systemtekniker på LKAB i Kiruna.

LKAB har totalt nio lok i drift Kirunagruvan varav sex körs samtidigt. Varje tågset består av ett lok och 24 vagnar som sammanlagt transporterar närmare 550 ton malm. Ungefär sju tågset i timmen tömmer sin last av malm i krossen. Sammanlagt blir det tusentals ton per dygn.

Lokstyrningen fungerar perfekt i gruva 1000 m under jord

Sedan 1997 har LKAB använt Åkerströms radiokommunikation Diracom och lokstyrning Locomote. Diracom-systemet sköter kommunikationen mellan lokens automatiska styrsystem ATC (Automatic Train Control) och det centrala styrsystem. Med lokstyrningen Locomote styrs loken manuellt.

I varje lok finns ATC som känner av radiokommunikationens signaler och utför alla kommandon. Så kallade baliser finns placerade längs den fyra kilometer underjordiska tågbanan. Varje balis ger kontinuerligt information till tåget om dess position med mera. Informationen går via ATC:n i loket till Åkerströms radiokommunikation och vidare till det centrala styrsystemet där man på datorskärmar exakt kan se var tåget befinner sig. På så sätt har man full kontroll över tåget.

- Man kan likna Åkerströms radiokommunikation som ett spindelnät som binder samman all information. Åkerströms trådlösa lokstyrning fungerar fantastiskt bra även långt nere i en gruva, säger Lennart Hannu.

Hjärtat i radiokommunikationen är en master, som är placerad långt inne i tunnlarna och ansluten till en centralt belägen dator. Radiovågorna transporteras mellan mastern och loken genom så kallade läckande koaxialkablar som går längs taket i tunnlarna. En läckande koaxialkabel är slitsad för att radiovågorna ska läcka ut och nå antennerna på lokens tak.

Radiostyrd tappning av malmen

Vid tapportarna, där malmen tappas från schakten ned i tågvagnarna, tar Åkerströms lokstyrning Locomote över. Tågen fjärrstyrs då av personal som sitter i kontrollrummet. Framför en datorskärm styr personalen tågen enkelt med en joystick och ser till att vagnarna fylls med malm. De kan köra tågen fram och tillbaka samtidigt som de öppnar tapportens klaff och släpper ned malmen. När tågets vagnar är fullastade trycker operatören på en knapp och ATC:n tar över lokstyrningen igen och tar loket till krossen. Här töms vagnarna underifrån automatiskt och backas sedan tillbaka till tapportarna där personalen fyller vagnarna på nytt.

- Säkerheten är det viktigaste i en gruva och radiokommunikationen är en del i detta tillsammans med lokens ATC. Allt är kopplat till varningssystem som larmar om något utanför det normala inträffar. Ingen personal behöver vara nära riskfyllda områden som schakt och tappningen utan kan styra och kontrollera verksamheten på säkert avstånd, berättar Lennart Hannu.

Styr loken med joystick på verkstaden

På gruvans serviceverkstad får loken en genomgång en gång i månaden. Även här radiostyrs loken av Åkerströms lokstyrning, fast då med en bärbar loksändare. Loksändaren är bekväm och lätt, väger cirka ett kilo, och är utrustad med en joystick som gör det enkelt att styra loket. Serviceteknikern kan ensam köra loket och behöver aldrig gå ombord utan kan stå på verkstadsgolvet och starta, styra och stanna loket.

- Radiostyrning av loken ger en säkrare arbetsmiljö på verkstaden eftersom den som kör loket har full uppsikt överallt. Det är också bättre för knä och rygg då de slipper kliva i och ur loket hela tiden. Vi strävar att göra allt arbete i gruvan säkrare och enklare och fjärrstyrning är en självklar del i det här arbetet. Ett stort stöd är också de kunniga personerna på Åkerströms och det goda samarbetet vi har, avslutar Lennart Hannu.

Ladda ner kundreferensblad - PDF genom att klicka på
"Ladda ner"-knappen.