Kunder

Hector Rail

Locomote - Hector Rail - ctl00_cph1_image

- När man handskas med så här enorma krafter är det viktigt med precision och känsla. Lokförarna vill ha fullständig kontroll över lokets rörelser och det är precis vad de får med Locomote, säger ingenjören Petter Hydén, Hector Rail.

Järnvägsbolaget Hector Rail grundades 2004. Affärsidén är att erbjuda dragning av hela godståg, vilket betyder att Hector Rail står till tjänst med lok, förare och ibland även med vagnar.
Bland kunderna finns de stora transportföretagen ERS Railways och EuroShuttle, liksom skogsföretagen ScandFibre Logistics, SCA och Stora Enso.
- Olika transporter kräver olika sorters lok och en viktig del i vår strategi är att alltid komma med rätt lok för varje uppdrag. På så sätt kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar av mycket hög kvalitet, säger Petter Hydén.
Strategin innebär att Hector Rail har ett stort utbud av lok - allt från hypermoderna ellok till gamla hederliga diesellok som BR142.
Bolaget är baserat i Sverige, men kör även godståg till Norge, Danmark och Tyskland. Hector Rail ägs till större delen av den norska redarfamiljen Høegh.
Sedan starten 2004 har tillväxttakten varit hög och enligt Petter tyder allt på en fortsatt snabb expansion. I dagsläget (nov 2008) har bolaget nära 40 lok och 70 lokförare.

Loken kommunicerar med varandra

Enligt Petter har Hector Rail stor nytta av radiostyrningen Locomote från Åkerströms Björbo. Radiostyrningen är både effektivare och säkrare än traditionell rangering. Med hjälp av Locomote kan lokföraren stå på bangården och manövrera tågen med hjälp av en joystick - utrustningen bärs i ett bälte på magen.
- Personligen tycker jag det är fascinerande hur man kan styra bjässar på 90 ton med en joystick, säger Petter.
Han berättar att Hector Rail ibland använder dubbla lok för att få extra mycket dragkraft. Dessa gånger styr Locomote det första loket som sedan kommunicerar med bakomvarande lok. På det här viset kan en person styra två lok som tillsammans drar 30 vagnar som vardera väger 90 ton!
- Säkerheten är givetvis mycket viktig och därför har vi ett rigoröst och välutvecklat säkerhetskoncept: dels via Locomote, dels via lokets eget styr- och reglersystem.

Optimal lösning

Att Hector Rail valde Locomote från Åkerströms Björbo har framförallt två förklaringar. För det första var det bråttom och bolaget behövde en snabb leverantör, för det andra ville lokförarna allra helst arbeta tillsammans med Åkerströms.
Petter är nöjd över valet och berättar att samarbetet med Åkerströms Björbo fungerat bra från dag ett.
- De har en mycket hög teknisk kompetens i Björbo och dessutom är de snabbfotade.
Han ser också flera fördelar med produkten Locomote. Förutom att det är ett robust standardsystem är det byggt för att enkelt och säkert kunna anpassas för olika behov.
- Med Locomote har vi fått en standardlösning som är optimerad utifrån våra behov och krav. Vi har bland annat kompletterat med bromsprovsfunktionalitet, utjämning av huvudledning och losstöt. Tack vare Locomote och dessa inbyggda funktioner kan vi nyttja våra lok optimalt, konstaterar Petter.

Trygg partner

Idag använder Hector Rail radiostyrningen i Sverige och inom kort också i Norge. Enligt Petter är det sannolikt att Locomote i framtiden även kommer att köras i Danmark och Tyskland, inte minst sedan Locomote 100 Europacertifierats enligt Cenelecs säkerhetsstandard EN 50239.
- Då behöver en del anpassningar göras, men det är fullt möjligt i och med att systemet är flexibelt, säger han.
Petter och hans kollegor på Hector Rail tror inte bara på Locomote, utan har också ett stort förtroende för kapaciteten hos utvecklaren Åkerströms Björbo.
- Åkerströms förstår oss och vår verksamhet, de har kunskapen vi behöver. Vi får alltid bra service, de är snabba och dessutom har de ett antal verkliga stjärntekniker som kan precis allt!

Ladda ner kundreferensblad - PDF genom att klicka på
"Ladda ner"-knappen.