Kunder

Green Cargo

Locomote - Green Cargo - ctl00_cph1_image

Det 90 ton tunga godsloket rullar mjukt in på Green Cargos rangerbangård i exakt rätt anpassad hastighet - utan förare. Styrningen av loket sker trådlöst av bangårdsoperatörerna ute på bangården eller uppe från rangertornet. Med hjälp av en lokstyrningslösning från Åkerströms har arbetet på rangerbangården i Borlänge blivit både säkrare och effektivare.

På Green Cargos rangerbangård i Borlänge växlas 40 tåg med närmare 1000 vagnar per dygn. När ett godslok rullar in på bangården manövreras det helt radiostyrt av bangårdsoperatören som växlar in loket på rätt spår. Personalen i rangertornet har redan via datorn planerat på vilka spår godsvagnarna och loken ska köras in. Där kopplas de om för att så småningom kunna fortsätta sin färd till sin slutdestination i Sverige eller Europa.

Säkerhet och effektivisering

Med Åkerströms radiostyrning för lok - Locomote - växlas tågen förarlöst av operatören ute på bangården eller från rangertornet. Med en sändare på magen sköts lokstyrningen enkelt med en joystick. Lite som att köra en modell-tågbana fast på riktigt. Att koppla om godsvagnar är en tidskrävande procedur som kortats avsevärt under de senaste åren. Snabbare och säkrare teknik samt smartare planering är kanske de främsta förklaringarna. Förr om åren kördes loken manuellt och då krävdes det minst två personer medan idag klarar en person samma jobb. Sammantaget har alla dessa förbättringar ökat både säkerhet och effektivitet hos Green Cargo.

- Radiostyrning av lok har helt klart gjort vår arbetsmiljö mycket säkrare, berättar Leif Boogh, projektledare på Green Cargo. Växlingsjobbet är ett farligt jobb och här vid Borlänge rangerbangård blev det ibland missförstånd mellan växlare, rangerledaren i tornet och lokföraren. För 15 år sedan hade vi i snitt 17 incidenter per månad. Nu är det färre än två.

Att effektiviteten ökar är ett annat tungt vägande skäl till att Green Cargo investerar i radiostyrningsteknik. Snabbare och säkrare rangeringar ökar effektiviteten och därmed tågets chanser att konkurrera med andra transportalternativ. Det har bidragit till att vi kunnat anpassa oss kostnadsmässigt och är ett mycket prisvärt alternativ för godstransporter på den europeiska och/eller svenska marknaden.

- Den första radioanpassningen infördes redan 1967 och har sedan accelererat under 90-talet då ombyggnaden av radiolok anpassats efter Green Cargos egenutvecklade PLC-system. Sedan mitten av 80-talet har vi byggt om 222 lok och i och med det kunnat effektivisera kraftigt, vilket varit avgörande för vår konkurrenskraft. Vi har även kunnat spara genom att vi byggt om loken istället för att vi köpt nya, säger Mats Granath, planeringschef Green Cargo.

Priset för att bygga om ett lok med radiostyrning endast utgör en liten av den totala ombyggnaden. En ombyggnad ger faktiskt ett fullt fungerande och modernt lok till bråkdelen av priset för ett nytt.

Andra fördelar med att kunna styra loken från bangården och från tornet är att bangårdsoperatören slipper klättra upp och ner från loket till förarhytten, vilket är ett kliv, eller hopp, på över en meter. Operatören har själv full kontroll och ser hela tiden vad som händer. När loken tidigare kördes manuellt blev det dessutom varierande körstilar beroende på vem som körde loket. Nu är allt förprogrammerat och alla lok körs likadant, och därigenom har skadorna minskat.

Styrning från bangården eller tornet

Tekniken fungerar så att när operatören börjar sitt arbetspass programmerar han med en enkel knapptryckning vilken sändare han tänker använda för att styra loket. Inne i loket sitter en mottagare som fångar upp sändarens/mottagarens signaler när han börjar köra. Signalerna kommunicerar sedan med Green Cargos egenutvecklade programvara PLC - Programable Logic Control och kan beskrivas som ett programmerbart styrsystem för loket. Åkerströms utrustning är helt kompatibel med denna programvara.

Tornstyrningen vid Borlänge gör rangeringen av godsvagnar mer rationell. Uppe i tornet har man bra överblick över bangården och allt som händer där, vilket bidrar till en säkrare och effektivare arbetsmiljö. I tornet finns ett datastyrt trafikplaneringssystem där av- och omkoppling av vagnarna och de olika spåren koordineras. Dessutom finns en parallell lokstyrning (Locomote Tower Control) som gör det enkelt att ta över lokstyrningen från bangårdsoperatören när det behövs. Fast operatören nere på bangården är alltid den som bestämmer vem som har kommandot, operatören eller tornet. Anledningen är enkel - operatören är närmast loket och ser vad som händer och måste kunna göra ett snabbstopp om det behövs. Den trådlösa kommunikationen fungerar så att operatörens sändare eller tornets signaler och kommando, skickas trådlöst till lokets mottagare. Mottagaren skickar sedan signalen vidare via en profibus-kablel till PLC-systemet som därefter utför kommandot.

222 radiostyrda lok på sju bangårdar med tornstyrning

Borlänge är en av landets sex bangårdar där tornstyrning används. De övriga finns i Göteborg, Helsingborg, Gävle, Sundsvall, Malmö och snart även i Hallsberg. Sedan 1991 är alla Green Cargos växellok så kallade radiolok, som kan fjärrstyras av växlingspersonalen. Samtidigt började bolaget också utvecklingen av tornstyrda lok i Borlänge. Nu håller radiostyrningssystemet successivt på att installeras på övriga rangerbangårdar. I mitten av 1990-talet började Åkerströms att samarbeta med Green Cargo i utvecklingen av radiostyrningen. I dag är ungefär 222 av Green Cargos lok utrustade med lösningen för lokstyrning från Åkerströms. Planen framöver är att största delen av Green Cargos lok ska vara utrustade med radiostyrning. På detta sätt ökar de flexibiliteten och kan effektivisera sin verksamhet ytterligare genom att samma lok som går som linjelok också kan användas som radiostyrt rangeringslok.

-Vi har ett mycket bra samarbete. Åkerströms är tillgängliga, flexibla och lyhörda och vi utvecklar kontinuerligt lösningen tillsammans. Det vi gillar bäst är kanske att sändaren är anpassad efter våra behov och att den nya dessutom är ergonomiskt utformad. Det är en oerhört viktig säkerhetsaspekt som också minskar risken för arbetsskador, säger Leif Boogh.

Fakta om Green Cargos egenutvecklade PLC-system (Programable Logic Control)
Systemet innehåller spänningsförsörjning, ingångs- och utgångskort för digitala och analoga signaler samt en styrenhet i form av ett CPU.

Ladda ner kundreferensblad - PDF genom att klicka på
"Ladda ner"-knappen.