Produkter

Instruktionsfilmer Jupiter

Industriella applikationer - Instruktionsfilmer Jupiter - ctl00_cph1_image

Här nedan finner ni instruktionsfilmer för Remotus Jupiter system:

Para ihop joysticksändare och mottagare


Inställningar av systemvald fast frekvens i knappsändare


Inställningar av systemvald fast frekvens i joysticksändare


Val av automatisk avstängningstid på knappsändare


Val av automatisk avstängningstid på joysticksändare


Val av kvarstående funktion på knappsändare


Byte av CIM-kort i knappsändare


Byte av CIM-kort i joysticksändare


Knapplås - Hur PIN-kod aktiveras/avaktiveras


Byte av gummimatta


Montage av sirener


Elektriskt montage och förläggning av kablar


Anslutning av ingångar


Montage av mottagare inkl monteringsdistanser